radovi na objektu dom kulture benkovac napreduju prema dinamici

U sklopu projekta Dom kulture Benkovac referentne oznake KK.08.2.1.08.0005  iz Intervencijskog plana Grada Benkovca koji je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj radovi teku planiranom dinamikom.

Zgrada nekadašnjeg Doma HV-a u ovim trenucima doživljava pravu preobrazbu iz ružnog pačeta u lijepog labuda.

Stanovništvo ali i posjetitelje svakoga dana dočekaju novi prizori, kojima zgrada svakim danom dobiva sve ljepše vizure i izgled.

Nakon godina propadanja u svim vremenskim uvjetima kiši, suncu i buri kroz godine administracije i papirologije u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nakon 12 godina čekanja, ne tako davne 2018. godine Grad Benkovac je postao vlasnik derutnog objekta nakon čega su se napokon stekli uvjeti za njegovu obnovu i rekonstrukciju. 

Projektom je predviđena cjelovita rekonstrukcija zgrade ali isto tako potrebno je osmisliti sadržaje i programe koji će se u njemu odvijati. Za navedeno bit će zadužen Grad Benkovac sa projektnim partnerima: Udrugom „Vlajter ego“ i Radio Benkovcem. Isto tako od ostalih suradnika na kreiranju program i sadržaja doma kulture sudjelovati će i mnogobrojne udruge i ustanove sa područja Grada Benkovca.

Obnova i ponovno stavljanje Doma kulture Benkovac u funkciju, imat će multiplikativni utjecaj i ostvarenje ciljeva koji će pozitivno utjecati na lokalno stanovništvo i posjetitelje: posjetitelji koji dođu u Grad Benkovac imati će priliku pokazati interes za posjećivanjem i ostalih lokaliteta na području Grada Benkovca, dodatni kulturno-edukativni sadržaji u gradu poboljšati će kvalitetu života lokalnog stanovništva. Poboljšanje kvalitete društvenog života u Gradu Benkovcu će podignuti opću društvenu klimu stanovništva, što će pozitivno utjecati na njihov optimizam i s time podignuti njihovu produktivnost, inovativnost, volju i želju za radom, dodatno se obrazovati i tako rasti na svim područjima, uključujući i demografski.

Rekonstrukcijom i revitalizacijom zgrade Doma kulture Benkovac te uvođenjem novih kulturno-zabavnih programa osigurati će se podizanje kvalitete društveno-zabavno-edukativnog života stanovništva Grada Benkovca, poboljšati će se prostorna vizura grada, utjecati će se i doprinijeti će se jačanju uloge Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih kotara i Bukovice i podizanju životnog standarda svih stanovnika.

Kontakt

023 684 880

Adresa

Šetalište kneza Branimira 44
23420 Benkovac